Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το  brainware.gr δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 και 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού, ν. 4624/2019 κλπ].

Το brainware.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

 • Η αποστολή Newsletter,
 • Η δυνατότητα συμμετοχής του επισκέπτη σε διαγωνισμούς

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία σχετική με ένα φυσικό πρόσωπο, εφόσον αυτό το φυσικό πρόσωπο ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί (δηλαδή ακόμη και εάν δεν προσδιορίζεται ποιο είναι το πρόσωπο που αφορά η πληροφορία, αλλά αυτό μπορεί να συναχθεί έμμεσα συνδυάζοντας άλλες πληροφορίες).

Η πλειοψηφία των υπηρεσιών του ιστότοπου παρέχεται χωρίς τη συλλογή πληροφοριών που ταυτοποιούν τους επισκέπτες μας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για τις ανάγκες προσωπικής επικοινωνίας με εσάς (αποστολή newsletter) ή για τις ανάγκες απάντησης στις ερωτήσεις σας, προκειμένου να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα αιτήματά σας ή για να μπορέσετε εσείς ως χρήστες να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται διαμέσου του ιστοτόπου μας (brainware.gr). Μεταξύ άλλων, αυτά τα δεδομένα, μπορεί να περιέχουν, όνομα, διεύθυνση, e-mail και αριθμό τηλεφώνου.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου brainware.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 Ε.Ε. και οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει ή θα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.brainware.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του brainware.gr. Σε περίπτωση που το ζητήσετε τα δεδομένα σας μπορούν να διαγραφούν. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο brainware.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ως και της ενημέρωσης του χρήστη π.χ. ενημερωτικό υλικό, newsletter κλπ.

Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το newsletter  μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά στέλνοντας email στο info@brainware.gr από την ίδια διεύθυνση email στην οποία επιθυμείτε να σταματήσουμε να αποστέλλουμε το ενημερωτικό μας σημείωμα. Εναλλακτικά, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας πείτε να μην σας αποστέλλουμε newsletter μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που θα βρείτε εντός των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς. Αμέσως μόλις το λάβουμε θα μεριμνήσουμε ώστε το όνομά σας καθώς και κάθε άλλο προσωπικό σας δεδομένο  να αφαιρεθεί από τη λίστα των παραληπτών του newsletter μας, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Σας προσφέρουμε συγκεκριμένες επιλογές σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, όπως σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες και τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας. Για να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις σας, να μας ζητήσετε να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή υποβάλετε ένα αίτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται κατωτέρω.

Η εταιρία “Digital Content A.E.” σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδέχεται να έχει έννομη υποχρέωση να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές και λοιπές δημόσιες Αρχές και φορείς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών.  Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και εναντίωσης.

Η εταιρία “Digital Content A.E.” φροντίζει και εγγυάται ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζουμε να είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των παραπάνω αναφερομένων σκοπών.

Το απόρρητο των δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για την εταιρία “Digital Content A.E.” και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επομένως, έχουμε μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε ενημέρωση λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα, και να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της εθνικής ισχύουσας νομοθεσίας. Μπορείτε να ζητήσετε να αναθεωρήσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, ως ανωτέρω ορίζεται. Η άδεια που χορηγείτε στην εταιρία «Digital Content A.E.» μπορεί να ανακληθεί εγγράφως ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα για το μέλλον. Η εφαρμογή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς, εν τω μεταξύ.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων και την αποφυγή πρόσβασης σε αυτά από πρόσωπα δίχως άδεια. Η «Digital Content A.E.» καταβάλλει μέγιστες προσπάθειες για να προστατεύσει την ίδια και τους επισκέπτες της από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχει στην κατοχή της.

Για τον λόγο αυτό, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή για την προστασία του απορρήτου των στοιχείων των επισκεπτών του ιστοτόπου μας brainware.gr.  Προστατεύουμε τα δεδομένα και συμμορφωνόμαστε με τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας των υπολογιστών. Έχουμε καθιερώσει συστήματα ελέγχου προστασίας του απορρήτου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και η εν λόγω πρόσβαση περιορίζεται σε περίπτωση ανάγκης.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η εταιρεία επιδιώκει να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή. Ως Υποκείμενο των δεδομένων που μας παρέχετε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη),  περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία με χρήση των κατάλληλων εντύπων. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων στο email: info@brainware.gr δωρεάν, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Πιο αναλυτικά οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρία διατηρούν και τα εξής Δικαιώματα:

 1. Tο δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας. Πληροφόρηση για: α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 2. Το δικαίωμα διόρθωσης. Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας – Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 3. Το δικαίωμα αντίρρησης εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.
 4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας – Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν:
  α) Η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται.
  β) Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  γ) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 5. Το δικαίωμα στην λήθη. Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας – Εταιρεία τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μάλιστα ο υπεύθυνος επεξεργασίας – Εταιρεία έχει την υποχρέωση να προβεί στην διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωσή μας ή άμεσο έννομο συμφέρον μας κατά τους πιο κάτω όρους για τη διατήρησή τους.
 6. Το δικαίωμα φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αναγνώσιμη μορφότυπο ή να τα διαβιβάσουμε εμείς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ.
 7. Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση (μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Τα ανωτέρω δικαιώματα έχετε και  μπορείτε να τα ασκήσετε, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι  για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας.

Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους –μη ευαίσθητων- δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Εταιρία τηρεί όλες, τις εκ του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου υποχρεώσεις της. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής του ενημερωτικού υλικού. Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για την άσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@brainware.gr. Οι απαντήσεις στις ανωτέρω αιτήσεις θα σταλούν από την εταιρία μας χωρίς επιβάρυνση σε εσάς τους αιτούντες-υποκείμενα δικαιωμάτων με e-mail στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, που θα μας έχετε γνωρίσει, εντός μηνός από της λήψεως από εμάς του αιτήματός σας και εφόσον τούτο (αίτημα) είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε εντός μηνός αν θα παραταθεί ο χρόνος για δύο επιπλέον μήνες. Eαν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό εμείς δυνάμεθα να προβούμε στην επιβολή εύλογου τέλους σε εσάς ή να αρνηθούμε να ασχοληθούμε με το αίτημα αυτό.

Προβαίνουμε αμελλητί σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις των Προσωπικών Δεδομένων που περιέχονται στη βάση δεδομένων μας ή αλλού, εφόσον ο αιτών – υποκείμενο δεδομένων αποδείξει πλήρως ότι τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Μία τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή την προσθήκη πληροφοριών και τη διαβίβαση σε τρίτο στον οποίο οι πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, δύναται να μην είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με προηγούμενες αγορές ή επιστροφές προϊόντων.

Εάν ο ίδιος ο χρήστης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας σε τρίτα πρόσωπα απευθείας, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί εάν το επιθυμεί στην έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Με τη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα, έστω και μέσω της ιστοσελίδας, ο χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ενδεχόμενη χρήση τους από τα τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τρίτο πρόσωπο-χρήστη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω της ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με τα υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα την ταυτότητα του κοινοποιούντος χρήστη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην Εταιρεία καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.

 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας  brainware.gr ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα και την κοινότητα των χρηστών αυτής για τη δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Σε περίπτωση, που η Εταιρία αντιληφθεί ότι κάποιος εκ των χρηστών της κάνει χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα ανωτέρω καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχει το δικαίωμα να “μπλοκάρει” – απαγορεύσει την είσοδο στον εν λόγω χρήστη της χρησιμοποίησης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, και δύναται εάν η παραβίαση αυτή αυτό αποτελεί αδίκημα, να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα και να ασκήσει κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την προστασία της ιδίας και των λοιπών χρηστών της σε βάρος του χρήστη. Η Εταιρία επίσης, σε περίπτωση που συμβεί οιαδήποτε εκ των ανωτέρω παραβιάσεων των όρων χρήσης του ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε βλάβη και ζημία που υπέστη, από την ως άνω συμπεριφορά, θετική και αποθετική.

 

Ασφάλεια Στοιχείων Αναγνώρισης Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας στον ιστοχώρο μας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Ο ιστοχώρος μας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού σας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπο ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας μετράμε την απόδοση του, kατά την επίσκεψή σας, συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και την επίσκεψή σας:

 • Το δίκτυο και τον πάροχο, μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Την διεύθυνση του ιστότοπου από την οποία συνδεθήκατε απευθείας μέσω συνδέσμου στον ιστότοπο μας, εάν υπάρχει
 • Τη δραστηριότητάς σας στον ιστότοπο
 • Την ημερομηνία και η ώρα της πλοήγησής σας στον ιστότοπο
 • Πόσο καιρό αφιερώσατε στον ιστότοπο
 • Ποιες ιστοσελίδες επισκεφθήκατε
 • Σε ποια σελίδες / ιστοσελίδες συνδεθήκατε (Links) από τον ιστότοπο
 • Τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και
 • Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το λογισμικό του φυλλομετρητή σας

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών, για τους παρακάτω σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών, όπως και ανωτέρω αναλυτικά εκτέθηκε.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  – Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα τέθηκε σε ισχύ στις ______5/5/2021______. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν η εταιρία αλλάξει ουσιωδώς τις πρακτικές της αναφορικά με τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να διέπονται από την Πολιτική κάτω από την οποία συλλέχτηκαν εκτός εάν σας έχει σταλεί ειδοποίηση και δεν έχετε διατυπώσει αντιρρήσεις για την αλλαγή.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία «Digital Content A.E.», είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής της ιστοσελίδας www.brainware.gr και υπεύθυνη Επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού 2016/679, όπως εφαρμόζεται και ισχύει.

«Digital Content A.E.»

Έδρα: Κορωπί, 2ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου

Τηλέφωνο: 2109238672

EMAIL:  info@brainware.gr